Sodelavci

Veterinarji za male živali:

 

MARJAN KASTELIC, dr.vet.med

Direktor in lastnik Bube

Področje: male in eksotične živali, velike živali, vodenje Bube

Lokacija: Grosuplje, ZOO Ljubljana

 

Pavel Kvapil, dr.vet.med

Področje: male živali, kardiologija

Lokacija: Grosuplje, ZOO Ljubljana

 

 

Marko Novak, dr.vet.med

Področje: male živali – ortopedija, nevrologija in travmatologija

Lokacija: Grosuplje

 

 

Karin Kališnik, dr.vet.med

Področje: male živali

Lokacija: Novo mesto, Grosuplje

 

 

 

 

 

Veterinarji za velike živali:

 

Slavko Bartol, dr.vet.med

Področje: velike živali – reprodukcija govedi

Lokacija: Grosuplje

 

 

mag. Evgen Lipužič, dr. vet. med

Področje: velike živali – infekcijske bolezni

Lokacija: Grosuplje

 

 

 

Tehnično osebje:

 

Petra Kofler Kastelic – vodja trgovine

Področje: prokurist, prodaja, svetovanje in administrativna dela

Lokacija: Grosuplje

 

 

 

Marija Zabukovec – poslovodja, vet. teh.

Področje: poslovodja trgovine Grosuplje, veterinarski tehnik, prodaja

Lokacija: Grosuplje

 

 

Tina Jančar, vet. teh.

Področje: veterinarski tehnik, svetovanje, prodaja

Lokacija: Grosuplje

 

 

Andreja Novak – poslovodja

Področje: poslovodja trgovine Novo mesto, svetovanje, prodaja

Lokacija: Novo mesto